Ny rapport

Ny rapport viser at en av tre dødsulykker på norske veier skyldes uoppmerksomhet.

Transportøkonomisk institutt har analysert 544 dødsulykker i perioden 2011 til 2015.

I 160 av disse var uoppmerksomhet utløsende eller medvirkende faktor.

Fem av disse knyttet til lesing eller sending av meldinger. I de aller fleste ulykkene er det brukt håndholdt telefon.

Sendte snapchat-melding
Roar Olsen leder ulykkesanalysegruppa i Statens vegvesen i Nord-Norge. Når dødsulykker granskes får han tilgang til poltiets etterforskningsmateriale.

Ved å undersøke mobildata kan Statens vegvesen finne ut om telefonen var i bruk da ulykken inntraff.

– I en av ulykkene er det snakk om at personen sendte en snapchat-melding. I det andre tilfellet var det tasting i forbindelse med en tekstmelding, sier seniorrådgiver i Statens vegvesen, Roar Olsen, til TV 2.

Mørketall
Roar Olsen tror mørketallene er store. Han oppfordrer alle til å la mobilen ligge når en er på veien.
– En bruker kanskje bare tre sekunder på å se på displayet på telefonen. Men i 80 kilometer i timen beveger bilen seg faktisk 70 meter på de tre sekundene. Da kjører en 70 meter uten å ha øynene på veien, sier Roar Olsen.

Lotte Myrvang har selv alltid mobilen i veska når hun kjører. Men sjåfører med en hånd på rattet og en hånd på mobilen er ikke et uvanlig syn i trafikkbildet

– Når jeg ser noen som vingler litt eller ser uoppmerksomme ut så har de ofte en mobil i hånda. Det er litt ekkelt egentlig, sier Lotte Myrvang.

Ref. TV2