For bedrifter

HMS på veien


Vi er genuint opptatt av trafikkskikkerhet og ønsker å bidra aktivt til å redusere trafikkulykker. Gjennom å bringe HMS-arbeidet ut på veien, tilpasser vi kurset til din virksomhet og til deres behov. Dette gjøres via bevisstgjøring, veiledning og erfaringsutveksling.


Visste du at….

40% av trafikkulykkene skjer i forbindelse med jobbrelatert kjøring? 40%

Hovedvekten av ulykkene skyldes uoppmerksomhet eller høy fart, eller en kombinasjon av disse.Vårt HMS kurs på veien


Har du ansatte som bruker mye av arbeidstiden i bilen?

Da kan vi hjelpe dere med å skape en tryggere og mindre stressende arbeidsdag.


Tenker dere over at det å fremstå positivt i trafikken også styrker
bedriftens omdømme?

Da kan vi hjelpe dere med å skape en tryggere og mindre stressende arbeidsdag.


Bakgrunn


Mange bedrifter/virksomher har ansatte som bruker mye av sin arbeidstid i bil. Dette skaper behov som disse:
 • Med firmabil må man fremstå positivt i trafikken og styrke bedriftens omdømme
 • Bevisstgjøring av den enkeltes kjøreadferd
 • Redusere riskikoen for ulykker
 • Skape en tryggere arbeidsdag med mindre stress
 • Redusere kostnadene


Løsning


Ett kurs hvor de ansatte bevisstgjøres sin egen adferd i trafikken kan inneholde følgende, men bedriftens behov er styrende.
 • KJØREPROSESSEN Kommunikasjon/samhandling
 • SIKKERHETSUTSTYR Klar til å kræsje? Førerstøttesystemer
 • MILJØ/DRIFT Reduksjon av driftskostnader
 • OMDØMME Hva er ønskelig adferd?
 • TILTAK VED ULYKKE Hva gjør vi om uhellet er ute?
 • ARBEIDSSTANS LANGS VEIEN Hvordan være sikker og synlig
Vi har testet HMS på veien og kan varmt anbefale dette til alle som ønsker å bli mer bevisst, både når det gjelder adferd, omdømme og økonomi. Kurset til Støyten holdes av erfarne og dyktige folk som kan sine saker. Her har vi alle noe å lære!

Bård Stevnebø Daglig leder Dokumentpartner


Er du interessert i vårt bedriftskurs?

Du finner “HMS på veien” informasjon i vår brosjyre.